DIRU-BILTZE ETA DIRUZAINTZA

BANKU HELBIDERATZEA

BANKU HELBIDERATZEAREN DEUSEZTAPENA

ZIRKULAZIO ZERGAREN ITZULTZEA BEHIN-BETIKO BAJAGATIK

ERROLDA

HELBIDERATZEKO BAIMENA

ADIN TXIKIAK DIRENENTZAKO BAIMENA

HELBIDE – ERROLDA ALDAKETA

GURASOEN ARDURA-DEKLARAZIOA

HIRIGINTZA

JARDUERA-LIZENTZIARAKO BAIMENA

IREKITZE-LIZENTZIARAKO BAIMENA

OBRA-BAIMENERAKO ESKAERA

PASABIDE ESKAERA

BIDE PUBLIKOA OKUPATZEA

OBRAK EGITEKO AURREKO ADIERAZPEN ARDURADUNA

KULTURA

GELAK UZTEKO ESKABIDEA

WEB ORRIA

WEB ORRIKO ENPRESA EDO ELKARTEEN ZERRENDAN GEHITZEKO/EZABATZEKO ESKAERA

ZERBITZU OROKORRAK

ESKAERA OROKORRA

EZKONTZA ZIBILERAKO ESKAERA