DIRU-BILTZE ETA DIRUZAINTZA

BANKU HELBIDERATZEA

BANKU HELBIDERATZEAREN DEUSEZTAPENA

ZIRKULAZIO ZERGAREN ITZULTZEA BEHIN-BETIKO BAJAGATIK

ERROLDA

HELBIDERATZEKO BAIMENA

ADINEZ TXIKIAK DIRENENTZAKO BAIMENA

HELBIDE – ERROLDA ALDAKETA

HIRIGINTZA

JARDUERA-LIZENTZIARAKO BAIMENA

IREKITZE-LIZENTZIARAKO BAIMENA

OBRA-BAIMENERAKO ESKAERA

PASABIDE ESKABIDEA

BIDE PUBLIKOA OKUPATZEA

KULTURA

GELAK UZTEKO ESKABIDEA

WEB ORRIA

WEB ORRIKO ENPRESA EDO ELKARTEEN ZERRENDAN GEHITZEKO/EZABATZEKO ESKAERA

ZERBITZU OROKORRAK

ESKAERA OROKORRA

SALMENTA IBILTARIA ESKAERA

EZKONTZA ZIBILERAKO ESKAERA