https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2019/85/94/

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2019ko aurrekontu orokorra 2019ko otsailaren 26ko osoko bilkuran onetsi zen hasiera batean, eta hasierako onespenaren erabakia 2019ko 54. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 20an.

Jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu ez denez, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 276. artikuluan xedatuari jarraikiz, behin betiko onetsi da, eta argitaratzen da haren laburpena lege bereko 277.1 artikuluari jarraikiz, xehetasun honekin argitaratu ere:

1.–Atarrabiako Udalaren 2019ko aurrekontua, honela xehakaturik:

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 2.662.051,25 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 160.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak eta bestelakoak: 982.301,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 4.821.559,62 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak: 83.800,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak besterentzea: 879.800,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 207.000,00 euro.

8. kapitulua.–Aktiboen aldaketak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Pasiboen aldaketak: 0,00 euro.

Guztira: 9.796.511,87 euro

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileen ordainsariak: 5.246.011,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasunak eta zerbitzuak erostea: 2.256.868,78 euro.

3. kapitulua.–Interesak eta finantza-gastuak: 17.742,68 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 866.717,35 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 1.065.660,00 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 68.000,00 euro.

8. kapitulua.–Aktiboen aldaketak: 0,00 euro.

9. kapitulua.–Pasiboen aldaketak: 275.512,06 euro.

Guztira: 9.796.511,87 euro.

2.–Kirol Martiket 2015 SLk aurkeztutako 2019ko gastuen eta diru-sarreren aurreikuspenaren egoera; 1.138.744,78 euro egiten du diru-sarreretan eta 1.138.452,01 euro gastuetan.

3.–2019ko aurrekontua betearazteko oinarriak behin betiko onetsirik gelditu dira.