Nafarroako Familiarako eta Berdintasunerako Institutoa

Osasun, Gizarte Zerbitzuak eta Berdintasunerako Ministerioa

Euskadiko Udalen Elkartea-Berdintasuna

Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea

Lengoaia eta irudiak:

Hizkera eta irudi ez sexistak EHU

Hizkera ez sexistaren gida

Bestelakoak:

Europako gutuna emakumeek eta gizonek tokian tokiko bizimoduan izan behar duten berdintasunerako

Europako Berdintasunerako estrategia 2012-2015

Berdintasunerako glosarioa:

Berdintasunari buruzko glosarioa I

Berdintasunari buruzko glosarioa II

Berdintasunari buruzko glosarioa III