2018ko Aurrekontu-aldaketak

1. eta 2. aldaketak
4, 5, 6 eta 7 aldaketak
8., 9., 10. eta 11 aldaketak
12. eta 13 aldaketak

2017ko Aurrekontu-aldaketak

1. eta 2. aldaketak
3. aldaketa
4, 5. eta 6. aldaketak
14tik 21era aldaketak
25etik 28ra aldaketak

2016ko Aurrekontu-aldaketak

Modificación Presupuestaria nº 1
Modificaciones Presupuestarias nº 2, 3 y 4
Modificación Presupuestaria nº 6
Modificación Presupuestaria nº 8
Modificación Presupuestaria nº 9, 10, 11 y 12
Modificación Presupuestaria nº 13 y 14