2021eko maiatzak 5

Atarrabia tarteko Ultzama ibaiaren ingurumena leheneratzeko eta haren hidraulika hobetzeko plana

Txostenak San Andres eta Iongraf zubiaren parean Ultzama ibaian egin daitezkeen ekintza zuzentzaileak jasotzen ditu.

Foto noticia

Udalak TENADA S: L.U. ingeniaria enpresariri eskatu dio txosten bat idazteko Ultzama ibaian, San Andres zubiaren eta Iongrafen parean, uholde-arriskua murrizteko eta ingurua ingurumenaren aldetik lehengoratzeko egin daitezkeen jarduketa zuzentzaileei buruz, Ultzama ibaiaren zati horren eskuinaldean ingurune jasangarriagoa egon dadin.

Txostena

Bertan, neurri zuzentzaile batzuk proposatzen dira, eta horiek aplikatzeko 5.305.342,83 € aurrekontua aurreikusten da, nahiz eta neurriak modu integralean edo partzialean gara daitezkeen.

Aurrekontu horren zenbatekoa handia denez, Udalak azterlan hau aurkeztuko dio Ingurumen Sailari, Next Generation Europako funtsak erabil ditzan eskatzeko.

Proposatutako neurri zuzentzaileak honakoak dira:

1.- Iongraf eraistea, lurra deskontaminatzea eta lurrak eskuratzea, eskualdeko ibai-parkean sartzeko.

Jarduketa hau egin beharreko lehena da, bere garaian ibaiaren ekosistemarena izan zen espazio baten okupazioaren oinarrizko inpaktua zuzentzeko aukera ematen baitu.

Espazio hori eskuragarri izatea ezinbestekoa da etorkizunean tartearen ingurumen-inpaktua zuzentzeko gainerako neurriak garatzeko. Gainerako jarduketek ez dute hura gauzatzea baldintzatzen.

IONGRAF eraisteko eta lurzoru kutsatuak kentzeko jarduketaren aurrekontu zenbatetsia 927.445,00 € da.

2.- San Andres zubia ordeztea edo eraberritzea.

Egungo San Andres zubiaren kokalekuan zubi berri bat eraikitzea. Zubi hori eraitsiko litzateke, eta ertzaren defentsa-hormak egokituko lirateke zubitik ibaian behera urbanizatutako tartean.

San Andres zubia ordezteko jarduketa honen aurrekontu zenbatetsia 1.650.945,00 €-koa da.

3.- Ertzetako defentsak atzeraematea eta ezabatzea.

Ibai-tartearen leheneratze hidraulikorako eta ingurumenerako neurri zuzentzaile garrantzitsuenetako bat ibaiertzeko defentsak kentzea da; hau da, hormigoi armatuzko euste-horma, tartearen amaieran dauden defentsako harri-lubetak eta IONGRAF S.A. enpresaren urak hartzeko urtegia kentzea, eta ibaiaren ibilguaren ibaiertz naturala berreraikitzea landaredia berreskuratu arte.

Jarduera honen aurrekontua 198.774,00 €-koa da.

4.- Eskuin ertzeko ingurumena lehengoratzea.

IONGRAF eremuko eustorma kenduta, Ultzama ibaiaren eskuinaldeko ingurumena lehengoratzeko jarduketa proposatzen da.

Jarduketa honetarako aurreikusitako aurrekontua 289.035,00 €-koa da.

5.- Eskualdeko Ibai Parkeko oinezkoentzako pasabide berria.

Jarduketa hori eta IONGRAFeko horma eraistea batera egiten dira, hau da, pasabidearen ordez beste bat jartzea, San Andres errotaren parean dagoen leku berri batean.

Oinezkoentzako pasabide berri honen aurrekontua 524.020,00 € da.

NOTICIAS RELACIONADAS

Deja un comentarioThis site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Volver arriba