2024ko maiatzak 23

“Atarrabiako Jaiak 2024” Kartel Lehiaketa

Lanak aurkezteko egunak eta tokia: uztailaren 29tik abuztuaren 14ra bitartean, Atarrabiako Kultur Etxean

Foto noticia

Oinarriak

Oinarriak PDF formatoan

1. Lehiaketa honen helburua 2024ko Atarrabiako Jaiak iragartzeko kartel ofiziala aukeratzea da.

2. 13 urtetik gorako pertsonek parte hartu ahal izango dute, teknika libreko bi obra, originalak eta argitaragabeak, gehienez ere. Ezin izango dute aurreko edizioetako lan finalistek parte hartu.

3. Deskalifikatu egingo dira, osorik edo zati batean, beste artista batzuen edozein modalitatetan argitaratutako kartelen, argazkien, pinturen, obren… kopia, plagioa edo aldaketa dakarten obrak.

4. Kartelen formatuak hirurogeita hamar zentimetroko altuera eta berrogeita hamar zentimetroko zabalera izango du.
Lanak euskarri zurrun baten gainean aurkeztu beharko dira, 1 cm-ko edo antzeko kartoi lumadun baten gainean, zintzilikatzeko
prest egon beharko dute eta behar bezala enbalatuta aurkeztu beharko dira.

5. Obrek honako testu hau jaso beharko dute nahitaez:

Fiestas de Villava. 5 al 13 de octubre de 2024
Atarrabiako Jaiak. 2024ko urriaren 5etik 13ra

6. Nahitaez sartu beharko da Atarrabiako armarria, baina hori obraren estilo grafikora egokitu ahal izango da. Ezkutua posta elektronikoz eskatu ahal izango da, cultura@villava.es helbidean.

7. Kartelak aurkezteko epea 2024ko uztailaren 29tik abuztuaren 14ra bitartekoa izango da.

8. Kartelak astelehenetik ostiralera aurkeztuko dira, 10:00etatik 14:00etara, Atarrabiako Kultur Etxeko bulegoan (Kale Nagusia 38, PK 31610, Atarrabia, Nafarroa). Fakturatutako helbidera edo posta arruntez ere bidali ahal izango dira. Kultura Zerbitzuak ez du bere gain hartuko lehiaketara aurkeztutako obrek izan ditzaketen galeren edo kalteen erantzukizuna. Kartelak eskura uzten direnean, ordainagiri bat emango da, bere garaian aurkeztutako kartelarekin trukatu ahal izango dena. Lanak bidaltzeko eta itzultzeko gastuak lehiakideek ordainduko dituzte.

9. Kartelak egilearen sinadurarik gabe aurkeztuko dira, kartelaren atzealdean idatzita agertuko den lelo baten pean. Kartelaren ondoan kartazal itxi bat aurkeztu beharko da, eta kartelaren leloa agertuko da kanpoaldean. Barruan egilearen izena eta bi abizenak, helbidea, e-maila, telefono-zenbakia, Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia edo antzeko egiaztagiri bat eta egileak aurkeztutako lana jatorrizkoa eta argitaratu gabea dela adierazten duen adierazpen sinatu bat jaso beharko dira. Kartelaren egiletza ezin izango da publiko egin lehiaketaren prozesuaren ezein unetan.

10. Kartelarekin batera fitxategi digital bat aurkeztu beharko da, JPG formatukoa, bereizmen handikoa (gutxienez 300 pixel/hazbete), eta pisua ez da 2 MGtik beherakoa izango, ezta 5 MGtik gorakoa ere, epaimahaiak obra finalista gisa hautatzen badu, udalaren webgunean argitaratu ahal izateko, herri-bozketari begira.

11. Irailean egingo den lehiaketa eta kartelen erakusketa amaitu ondoren, eta 14. oinarrian aurreikusitakoaren babesean, lehiatzen direnek 60 egun izango dituzte kartelak kentzeko, saritua izan ezik, udalaren jabetzakoa izango baita. Epe horretan erretiratzen ez badira, horiei uko egiten zaiela ulertuko da, eta erreklamazio edo kalte-ordain eskubide osoa galduko da.

12. Lehiaketa ebatziko duen epaimahaiko burua Alkatea izango da, eta honako hauek osatuko dute: Udalean ordezkaritza duen talde politiko bakoitzeko Zinegotzi bat, diseinuaren eta/edo arte plastikoen arloko hiru profesional. Udal kultura teknikaria epaimahaiko idazkaria izango da.

13. Epaimahaiak hiru kartel finalista hautatuko ditu, euren erabakia apelaezina izango da eta abuztuaren 21ean, asteazkenarekin, argitaratuko da. Ondoren, abuztuaren 22tik irailaren 1era bitartean, Atarrabian erroldatutako pertsonen artean herritarrek bozkatzeko epea irekiko da, herritarrek gehien bozkatzen duten kartela izan dadin lehiaketaren irabazlea. Bozketa-prozedura Atarrabiako Udalaren webgunean iragarriko da (www.villava.es).

14. Sari bakarra ezarri da, 900 eurokoa. Zenbateko horri PFEZren kontzeptuan dagokion atxikipena aplikatuko zaio. Sariak urriaren 5ean banatuko dira, 11:15ean, Udaletxeko Osoko Bilkuren aretoan.

15. Sariaren bidez, Atarrabiako Udalak kartelaren jabetza eta saritutako obrari datxezkion jabetza intelektualeko eskubide ekonomiko guztiak eskuratzen ditu esklusiboki, eta libreki erreproduzitu, banatu, komunikatu eta eraldatu ahal izango ditu Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bateginaren 26. artikuluan adierazitako epean, eta eskubidea izango du obra edozein bitarteko edo euskarri ukigarriren edo ukiezinen bidez adierazteko, ustiapen-modalitate guzti-guztiak barnean hartuta, erreprodukzio-eskubideak edozein euskarri edo formatutan sartuta, bai eta obra banatzeko eta jendaurrean komunikatzeko eskubideak ere, merkataritza-ustiapenerako. Berariaz sartzen dira obrak online igortzea eta transmititzea eta sare digital interaktiboen bidez eskuragarri jartzea (Internet, adibidez).

16. Atarrabiako Udaleko Kultura Zerbitzuak beretzat gordetzen du jendaurreko erakusketa bat antolatzeko eskubidea, aurkeztutako kartel guztiekin edo batzuekin, Kultur Etxean 2024ko irailean.

17. INFANTILA kategoria bat ezartzen da, eta bertan, udalerrian erroldatuta dauden 12 urtetik beherakoek obra bakar batekin parte hartu ahal izango dute. Teknika eta materialak libreak izango dira, kartoi mehe estandarraren formatua 50×65 cm-koa. Testu gisa jasoko da: “Fiestas de Villava / 2024 / Atarrabiako Jaiak”. Kartelak kartelaren atzealdean egilearen adinarekin batera idatzita egongo den lelo baten pean aurkeztuko dira, kartelaren kanpoaldean kartelaren lelo bera agertuko den gutun-azal itxi batekin batera. Gutun-azalaren barruan ohar idatzi bat jarriko da, izen-abizenak, adina, helbidea eta telefonoa adierazita. 150 €-ko sari bakarra ezarri da, eta 2024ko jaien programaren kontrazalean kartela argitaratzea.
Haurrentzako kartela epaimahaiak aukeratuko du.

18. Atarrabiako Udalak bermatzen du datu pertsonalak babestearen arloan indarrean dagoen araudia betetzen dela, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (DBLO GDD) adierazitakoa. Era berean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua ere beteko du, pertsona fisikoen babesari buruzkoa (DBEO).

19. Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri hauek erabat onartzea eta epaimahaiaren erabakiekin bat etortzea dakar.

20. Oinarri horien eta horiek betearazteko hartzen diren administrazio-ebazpenen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa, gora jotzeko errekurtsoa eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dira.

 

ERLAZIONATUTAKO BERRIAK

Deja un comentario



This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Volver arriba