2022ko martxoak 23

Atarrabian, emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean modu koordinatuan jarduteko II. Protokoloa sinatu da  

Foto noticia

Protokolo hau genero-indarkeriari aurre egin dioten eta aurre egin dioten emakumeei egindako omenaldia da.

Protokolo hau omenaldia da genero-indarkeriari aurre egin dioten eta aurre egin behar izan dioten emakumeentzat, bereziki ALICIA ARÍSTREGUI BERAZArentzat, duela 20 urte (2002) bikotekideak hil zuen Atarrabiako bizilagunarentzat.

Ikusi Protokoloa

Hemen gaude gure konpromisoak eta horien ondoriozko jarduera-protokoloa sinatzeko. Hau da Atarrabian emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean modu koordinatuan jarduteko II. Protokoloa, indarkeria-egoeren aurrean eraginkortasunez jarduteko funtsezko tresna, indarrean dagoen legedira egokitzeko eguneratzen dena (aurreko protokoloa 2013koa da).

  • Alde batetik, alderdi sinatzaile guztiek konpromisoa hartu dute biziraun duten emakumeak beren aurka erabiltzen den indarkeriatik aske bizitzeko baldintzak sortzeko, bai eta emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorra lortzen laguntzeko ere.
  • Eta bestetik, emakumeenganako indarkeriaren aurkako arreta hobetzeko prozesuan aurrera egiten jarraitzen du, kasu bat gertatzen denean eremu bakoitzean nola jokatu behar den ezartzen du zehaztasunez.

Baina, sinadurari ekin aurretik, egoki jo dugu esatea Atarrabian emakumeen aurkako indarkeria egon dela eta dagoela, eta horren erakusgarri dira 2003tik gaurdaino jasotako salaketak: 2019an (21 emakume), 2020an (20 emakume) eta 2021ean (12 emakume). Azken datu horrek atentzioa ematen du… Aztertu beharko genukeen zerbait. Nahiz eta badakigun salaketa kopurua icebergaren punta baino ez dela, errealitate bat erakusten du, baina ez digu giza eskubideen urraketa horren benetako argazkia ematen.

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei Arreta Integrala emateko Taldearen datuak ere baditugu (Berriozarko BAIT). 2021ean Atarrabiako 22 emakume artatu dituzte, horietako 13 aurreko urteetan artatuak izan ziren eta 9 berriak izan dira 2021ean. Hona hemen emakume horiek baliabide horretan sartzeko atea:

  • Era zuzenean: emakume 1.
  • Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoetatik: 1.
  • Osasun Zentroetatik eta Osasun Mentaletik: 2 emakume bideratu dituzte.
  • Poliziatik eta Epaitegietatik: 3 emakume.
  • Bestelako erakundeetatik: 2.

Adin guztietako emakumeak dira: 17 urtetik gorakoak, 18-29 urtekoak, 30-49 urtekoak, 60-64 urtekoak eta 65 urtetik gorakoak. Bertako emakumeak, baita Ekuador, Eslovakia, Errumania eta Marokokoak ere, guztiak Atarrabian bizi direnak.

Indarkeria psikologikoa, fisikoa eta psikologikoa, sexuala, fisikoa eta psikologikoa eta indarkeria ekonomikoa jasan duten emakumeak.

Ezin dugu ahaztu BAITn artatutako emakume horietako askok seme-alabak dituztela beren ardurapean, indarkeriazko ingurunearen eraginpean, eta biktima zuzenak ere badirela.

Bestalde, Atarrabiako emakumeak ere baditugu, genero-indarkeriaren biktimentzako Harrera Baliabideetara joan direnak. Emakume 1 artatu da 2019an, 2 emakume 2020an eta beste emakume bat 2021ean.

Eta, azkenik, Atarrabiako Udaltzaingoak emandako datuak ere baditugu, Atarrabiako 22 emakumeen Genero Indarkeria kasuetarako Jarraipen Integraleko Sistemarenak (VioGén sistema).

 

11 emakume arrisku baxuan11 emakumeetatik, 8k dituzte haurrak euren kargura.
3 emakume arrisku ertainean3 emakumeetatik, 2k dituzte adingabeak euren kargura.
8 emakume arrisku ez hautemanean8 emakumeetatik, 3k seme-alabak dituzte euren kargura.

 

Horrela, bada, datu horiek guztiek, protokoloaren aurretik egindako diagnostikoan jasotako informazioak eta Atarrabiako Udaletik artatzen ditugun emakume guztiei buruz dugun ezagutzak, finkatu ditugun eta orain arte Protokoloan garatu behar ditugun jarduera-irizpideen euskarri dira. Protokolo hori, halaber, emakumeak, haien erabakiak eta ibilbidea zerbitzu guztien eta erakunde eskudun guztien jardunaren erdigunean jartzeko adierazpena da.

  1. Protokoloa egiteko, indarkeria egoeran dauden emakumeak artatzen dituzten Atarrabiako baliabideekin lan egin dugu. Berdintasun-zerbitzutik (Andrea Markotegi, Irune Gastón eta Marian Mendiolarekin) lan teknikoko saio horiek koordinatu eta antolatu ditugu, eta bertan parte hartu dute oinarrizko gizarte-zerbitzuetako, BAITeko, osasun-zentroetako, udaltzaingoko eta lurraldean jarduten duten arreta juridikoko zerbitzuetako langileek. Rut Iturbide NUPeko genero arloko aditua eta IPES Fundazioko kide den irakasle eta ikertzaileak aholkua eta laguntza eman du saioetan.

Lan-topaketa horietan, baliabide desberdinen arteko koordinazio-jarraibideak adostu eta idatziz jaso dira, emakumeen aurkako indarkeriaren arloan egon daitezkeen egoera guztietan, gaur sinatu duzuen dokumentuaren zati bat baitira.

Biziki eskertu nahi dugu lan-saio horietan parte hartu duten pertsona guztien interesa eta konpromisoa, protokolo hauek lantzea horiek gabe ezinezkoa izango baitzen. Gainera, hemendik aurrera TOKIKO KOORDINAZIO MAHAIA eratuko da, protokolo honetan ezarritako helburuei jarraipena emateko.

Jasotako guztiarekin honako hau esan dezakegu:

EMAKUME ASKOK indarkeria jasan dute emakume izateagatik. Hauetako askok beren bizitzak berregitea lortzen dute. Apirilaren 10eko 14/2015 Foru Lege aitzindarian jasotzen den bezala, emakumeak biktima izatetik BIZIRIK DIRAUTENAK izetra igaro dira, eta horrek beste leku batean jartzen ditu, ahalduntzeari erantzunez. Hain zuzen ere, ahalduntze-prozesu horretan lagundu nahi dugu, emakume horiei arreta ematen dieten zerbitzu gisa eta indarkeria-mota hori ezabatzeko eskumena duen erakunde gisa.

EMAKUME HORIETATIK ASKOK beren indarkeria-egoera aitortzen hasi edo hasiko dira, emakumeen aurkako indarkeriatik bizirik atera diren biktimak prebenitu, detektatu, artatu, babestu eta sendatzeaz arduratzen diren zerbitzuetako profesionalen bitartez.

Eta, azkenik, EMAKUME HORIENGATIK GUZIENGATIK esan nahi genuke erreparazioa (indibiduala eta kolektiboa) eta bizirik dirauten susperraldia azpimarratzen jarraitu behar dugula, apirilaren 10eko 14/2015 Foru Legean jasotzen den bezala.

NOTICIAS RELACIONADAS

Deja un comentarioThis site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Volver arriba