Ayuntamiento de Villava / Atarrabiako Udala

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, propioak eta hirugarrenenak, zure nabigazioa optimizatu, zure nahietara egokitu eta analisi-lanak egiteko. Nabigatzen jarraituz gero, gure Cookieei buruzko politika onartzen duzu.
2023ko urtarrilak 31

Deialdia, Atarrabiako Udalaren kirol-instalazioak kudeatzen dituen Kirol Martiket 2015 SL enpresa publikoan Kirol Begirale lanpostua aldi baterako kontratatzeko eta ordezkatzeko izangaien zerrenda osatzeko

Ahozko defentsarako deialdia

Foto noticia

Kirol Martiket 2015 SL enpresa publikoaren Administrazio Kontseiluak 2022ko abenduaren 21ean hartutako erabakiaren bidez, Atarrabiako Udalaren kirol-instalazioak kudeatzen dituen Kirol Martiket 2015 SL enpresa publikora bideratutako kirol-monitoreak aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrenda osatzeko deialdia onartu da.

Arau orokorrak:

1. Kirol-monitoreak aldi baterako kontratatzeko lan-poltsa sortzeko deialdia iragartzen da.
2. Aurreikusitako probak gainditzen dituztenak izangaien zerrenda batean sartuko dira, Atarrabiako Udalaren kirol-instalazioak kudeatzen dituen Kirol Martiket 2015 SL enpresa publikoan kirol-begiraleen lanpostuak aldi baterako betetzeko.
3. Bete beharreko lanak eta eginkizunak deialdiko kategoriari eta kirol-begiralearen lanpostuko zereginei egokitutakoak izango dira. Lanpostu horrek planifikazio-, instrukzio-, ikaskuntza-, animazio-, egokitzapen fisikoko, egoera fisikoa errekuperatu edo hobetzeko, entrenamendu edo prestakuntza pertsonaleko, monitorizazioko, kontroleko, gidaritzako, laguntzako, ebaluazioko eta antzeko funtzioak egiteko aukera ematen du, edozein erabiltzaileren edo erabiltzaile-talderen kasuan, jarduera hori errendimenduko kirol-lehiaketara bideratuta ez dagoenean.
4. Lortu nahi den lanposturako ezarritakoa izango da lan-ordutegia, zerbitzuaren beharren arabera egokituko da une oro, eta zerbitzuak aldatu ahal izango du.
5. Kirol begiralearen lanpostuak Kirol Martiket 2015 SL enpresa publikoaren hitzarmen kolektiboan ezarritako 3. taldeari dagozkion ordainsariak izango ditu

Izangaien betekizunak:

Hautaprobetan onartua izateko, hautagaiek honako baldintza hauek bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean:

1. Espainiarra edo Europar Batasuneko estatu kide batekoa izatea, edo Europako Erkidegoak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko tratatuen aplikazio-eremuan dagoen estatu batekoa, langileen zirkulazio askea aplikatzekoa denean. Espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako herritarren ezkontideek ere parte hartu ahal izango dute, bai eta aipatutako nazioarteko tratatuek eragindako estatuetakoek ere, baldin eta zuzenbidez bananduta ez badaude, bai eta haien ondorengoek eta ezkontidearenek ere, baldin eta zuzenbidez bananduta ez badaude, 21 urtetik beherakoek edo haien kontura bizi diren adin horretatik gorakoek.
2. 16 urte beteta izatea eta nahitaezko erretirorako ezarritako adina ez gainditzea.
3. Eskatzen den lanposturako berariazko titulazioren bat izatea, hala nola dagokion modalitateari edo diziplinari dagokion profesionaltasun-ziurtagiria, dagokion kirol-modalitate edo -diziplinako kirol-teknikaria, dagokion kirol-modalitate, -espezialitate edo -diziplinako kirol-teknikariaren tituluaren erdi-mailako hasierako zikloaren ziurtagiria. Era berean, Jarduera Fisikoen eta Kirol Animazioaren adarreko erdi-mailako eta goi-mailako LH edo Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua edo Lizentzia bezalako titulazioak. Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioa egiaztatzen duen egiaztagiria eduki beharko da. Horiek guztiak eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen eskuratu behar dira.
4. Dagozkion eginkizunak betetzeko behar den gaitasun fisiko eta psikikoa izatea.
5. Eginkizun publikoak betetzeko ezgaituta edo etenda ez egotea, eta edozein herri-administrazioren zerbitzutik bereizita ez egotea, ezta diziplinaz kaleratuta ere.
6. Euskararen ezagutza C1 gradukoa izatea, ahozko domeinuan, eta B2 gradukoa, idatzizko domeinuan, Europako erreferentzia-esparru bateratuan ezarritakoetatik, soilik euskarazko jarduera esklusiboetarako.

Prozedura

Deialdiaren testu osoa eta deialdiaren garapenari buruzko iragarki eta argitalpen guztiak Udaletxeko iragarki-oholean eta Udalaren www.villava.es webgunean argitaratuko dira.

Eskaerak

Hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskabideak Atarrabiako Udaleko Herritarren Arretarako Bulegoan (Kale Nagusia, 22, 31610 Atarrabia, Nafarroa) aurkeztu beharko dira, 2022ko abenduaren 30eko 14: 30ak baino lehen.

Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

1. Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
2. Deialdian parte hartzeko eskubidea ematen duen titulazio akademikoaren fotokopia konpultsatua.
3. Puntuagarria izan daitekeen prestakuntza espezifikoko titulazioen fotokopia konpultsatua.
4. Lanbide-esperientzia egiaztatzeko, erakunde kontratatzailearen ziurtagiria eta Gizarte Segurantzako kotizazio-ziurtagiria aurkeztu beharko dira. Erakunde kontratatzailearen ziurtagirietan honako hauek jaso beharko dira: lanbide-kategoria, lanpostuaren izena, lanaldi mota (lanaldi partzialen kasuan, ehunekoa edo ordu-kopurua adierazita) eta lan egindako aldiaren hasiera- eta amaiera-data zehatzak.

Izangaiak onartzea

Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, onartutako eta, hala badagokio, baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onartzen duen Udaleko iragarki-taulan eta www.villava.es web-orrian argitaratuko dira, baztertzeko arrazoiak adierazita.

Baztertutako izangaiek bost egun balioduneko epea izango dute, ebazpena web-orrian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, baztertzea eragin duen akatsa zuzentzeko. Izangaiak deialditik kanpo geratuko dira behin betiko, baldin eta, adierazitako epearen barruan, baztertzeko arrazoia zuzentzen ez badute edo onartuen zerrendan sartzeko eskubidea justifikatzen duen ez-egitea alegatzen ez badute.

Aurkeztutako alegazioak ikusita, onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda behin betiko onartuko da. Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak jasotzen dituen ebazpena www.villava.es webgunean eta udaletxeko iragarki-taulan argitaratuko da. Hautaketa-prozesua gainditzen duten izangaiek deialdian eskatzen diren onarpen-baldintzak betetzen dituztela egiaztatu beharko dute.

OPOSIZIO FASEA (8 puntu, gehienez)

Ahozko elkarrizketa.

Deialdiaren xede den lanpostuari dagozkion zereginen zerrenda baloratuko da. Epaimahaiak izangaiei curriculum-elkarrizketa egin ahal izango die. Elkarrizketaren helburua izangaiek aurkeztutako merezimenduak egiaztatu eta ebaluatzea da.
Elkarrizketa honen helburua izangaiak egindako eta egiaztatutako zereginak deialdiaren xede den lanposturako ezarritakoekin bat datozen baloratzea da.

LEHIAKETA FASEA: (10 puntu, gehienez)

Prestakuntza (gehienez 5 puntu)

– Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua edo baliokidea: 5 puntu.

– Goi-mailako prestakuntza-zikloa, kirol-arloan: 4 puntu.
– Kirol-arloko erdi-mailako prestakuntza-zikloa: 3 puntu.
– Zuzendutako jardueren titulazio espezifikoak: 2 puntu

Esperientzia (gehienez 5 puntu) (gehienez 5 urte lan eginda eta puntu 1 lan egindako urte bakoitzeko)

1. Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean egindako merezimenduak baino ez dira barematuko.
2. Data beretan bi kontratu edo gehiago batera egin badira, izangaiarentzat puntuaziorik onena lortzen duena bakarrik baloratuko da.
3. Lanaldi partzialeko kontratuak eta urtebetetik beherako aldietakoak modu proportzionalean zenbatuko dira.
4. Lanbide-esperientzia justifikatzeko, enpresa edo administrazio kontratatzailea eta Gizarte Segurantzako kotizazio-ziurtagiria aurkeztu beharko dira.
5. Enpresaren edo administrazio kontratatzailearen ziurtagirietan honako hauek jaso beharko dira: lanbide-kategoria, lanaldi mota (lanaldi partzialen kasuan, ehunekoa edo ordu kopurua adierazita) eta lan egindako aldiaren hasiera- eta amaiera-data zehatzak.
6. Zerbitzuen hasiera- eta amaiera-data zehatzak jasotzen ez dituzten zerbitzu-ziurtagiriak ez dira kontuan hartuko, nahiz eta zerbitzuen iraupena ikasturte akademikoa izan dela agertu.

Onartutakoen zerrenda eta kontratazio-proposamena.

Bi faseetako kalifikazioa amaitu ondoren, epaimahaiak gainditu duten izangaien zerrenda argitaratuko du iragarki-taulan, puntuazioaren arabera. Izangai guztiek hamar egun balioduneko epea izango dute, gainditu duten izangaien zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, egoki iritzitako erreklamazioak egiteko edo epaimahaiaren aurrean balorazioa berrikusteko eskatzeko. Auzitegiak bost egun balioduneko epea izango du erreklamazioak ebazteko. Erreklamazioak ebatzi ondoren eta, hala badagokio, gainditu duten izangaien zerrenda aldatu ondoren, epaimahaiak argitara emango du, lortutako puntuazioaren arabera, eta Lehendakaritzari proposatuko dio izangaiekin lan-poltsa bat osatzea.

Bi hautagairen edo gehiagoren arteko berdinketa gertatuz gero, berdinketa hausteko sistema hau ezarriko da:

• Lehen irizpidea: Baloraziorik onena prestakuntzan.
• Bigarren irizpidea: Balorazio onena oposizio-fasean.

Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda (2023/01/20)

Onartuen eta baztertuen behin-betiko zerrenda (2023/01/30)

Ahozko defentsarako deialdia (2023/01/31)

Deja un comentarioThis site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.