2024ko maiatzak 7

Haur-hezitzailea, euskararen ezagutzarekin, lanpostua aldi baterako kontratatzeko zerrenda irekia

2024ko apirilaren 23ko tokiko gobernu-batzarraren erabakia

Foto noticia

Zerrenda honen kudeaketa “Atarrabiako Udalak onartutako Prozedura, Atarrabiako Udaleko langileen beharrak betetzeko aldi baterako langileak kontratatzeko zerrenda irekiak sortzeko eta kudeatzeko” arabera egingo da.

Eskabide-eredua

Betebeharrak:

  • Haur Hezkuntzako goi-mailako teknikaria, Haur Hezkuntzako maisu-lanbidean aritzeko gaitzen duen gradu-titulua, Haur Hezkuntzako espezialitateko maisu-titulua edo titulu baliokidea.
  • Sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik eta gizakien salerosketagatik epai irmo bidez kondenatua ez izatea.

Hizkuntz perfila:

Nahitaezkoa da Europako hizkuntzen erreferentzia-esparru bateratuan ezarritako C1 menderatze-mailan euskara jakitea.

Baloratuko diren merituak:

I) Formazioa (gehienez 5 puntu).

Jasotako edo emandako etengabeko prestakuntzako ikastaro bakoitzeko:

Haur Hezkuntzarekin zerikusia duten ikastaroak, mintegiak eta lantaldeak, ikastetxe ofizialek edo administrazio publikoek behar bezala ziurtatuak. Ikastaro, mintegi eta lantalde bakoitzak 10 orduko iraupena izango du gutxienez: 10 orduko 0,1 puntu.

Hezkuntzarekin oro har zerikusia duten ikastaroak, mintegiak eta lantaldeak, ikastetxe ofizialek edo administrazio publikoek behar bezala ziurtatuak. Ikastaro, mintegi eta lantalde bakoitzak 10 orduko iraupena izango du gutxienez: 10 orduko 0,05 puntu.

II) Lan esperientzia (gehienez 5 puntu).

Haur-hezkuntzako ikastetxe publikoetan izandako esperientzia-urte bakoitzeko: 0,5 puntu.

Aurreko atalean adierazitako ikastetxeetako urteko hilabete-frakzio bakoitzeko: 0,041 puntu.

Haur-hezkuntzako ikastetxe pribatu edo itunduetan izandako esperientzia-urte bakoitzeko: 0,375 puntu.

Aurreko atalean adierazitako ikastetxeetako urteko hilabete-frakzio bakoitzeko: 0,031 puntos.

Haurrak ez diren beste etapa batzuetan ikastetxe publikoetan, pribatuetan edo itunduetan zerbitzuak ematen emandako urte bakoitzeko: 0,125 puntu.

Aurreko atalean adierazitako ikastetxeetako urteko hilabete-frakzio bakoitzeko: 0,01 puntos.

Oharrak:

1. Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean hobetutako merezimenduak bakarrik barematuko dira.

2. Data berean bi kontratu edo gehiago aldi berean egin badira, izangaiarentzat puntuaziorik onena dakarrena baino ez da baloratuko.

3. Esperientziaren puntuetan xedatutakoaren ondorioetarako, lanaldi partzialeko kontratuak lanaldi osotzat hartuko dira, baldin eta haien lanaldia % 75ekoa edo handiagoa bada. Ohiko lanaldiaren % 75 baino txikiagoa bada, modu proportzionalean zenbatuko da.

4. Lanbide-esperientziari dagokionez, gehienez 5 urte hartuko dira kontuan. Urte horietako bakoitza atal bakar batean baloratu beharko da, eta hilabete baino gutxiago irauten duten kontratuak ez dira baloratuko.

5. Esperientzia profesionala enpresa edo administrazio kontratatzailearen ziurtagirien bidez justifikatuko da. Ziurtagiri horietan honako hauek jasoko dira: hezkuntza-maila, lanbide-kategoria, kontratuen hasiera- eta amaiera-datak, kontratuak eta Gizarte Segurantzaren kotizazio-ziurtagiriak.

6. Ez dira kontuan hartuko zerbitzuen ziurtagiriak, baldin eta horien hasiera- eta amaiera-data zehatzak agertzen ez badira, nahiz eta zerbitzuen iraupena ikasturte batekoa izan.

Epaimahaiaren osaketa:

Alkatea, Idazkaria, Giza Baliabideetako Zuzendaria, Amalur Haur Eskolako Zuzendaria, langileen ordezkaria.

Zerrenda irekitzeko akordioa:

Tokiko Gobernu Batzordearen akordioa, 2024ko apirilaren 23koa.

 

NOTICIAS RELACIONADAS

Deja un comentarioThis site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Volver arriba