2024ko maiatzak 7

Prozedura, Atarrabiako Udaleko langileen beharrak betetzeko aldi baterako langileak kontratatzeko zerrenda irekiak sortzeko eta kudeatzeko

2024ko apirilaren 23ko Tokiko Gobernu Batzordearen akordio bidez onartua

Foto noticia

Sarrera

Orain arte, Atarrabiako Udalean dauden lanpostuak aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrendak osatzen dira, bai sartzeko deialdietako plazarik gabeko gaindituen zerrendetatik abiatuta, bai aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak egiteko berariaz egiten diren deialdietatik abiatuta.

Langileak aldi baterako kontratatzeko beharrak oso ohikoak dira gure erakundean. Urtero 150 ordezkapen-kontratu inguru sinatzen ditugu, aldi baterako ezintasun-egoeran, baimen-egoeran edo oporretan dauden langileak ordezkatzeko premiei erantzuteko. Ordezkapen horietako gehienak 3 lantokitan biltzen dira: haur-eskola, gizarte-zerbitzuak (familia-langileak) eta instalazioen garbiketa.

Azken urteetako eskarmentuak erakusten du gero eta zailtasun handiagoa dagoela aldi baterako kontratazioaren premiei erantzuteko, honako hauen ondorioz: langileen behin-behinekotasun handia, azken urteetan egindako sarrera-deialdien eskasia, zerrendak eratzeko prozeduren konplexutasuna, zerrendetako langileen txandakatze handia, eta abar.

Arazo horri aurre egiteko, beharrezkoa da eskura ditugun tresna guztiak gaitzea, langileen ordezkapena bermatzeko eta zerbitzu publikoak behar bezala emango direla ziurtatzeko. Tresna horiek, nolanahi ere, funtzio publikorako sarbidea arautzen duten publizitate-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak bermatu beharko dituzte.

Testuinguru horretan kokatzen da prozedura hau, eta langileak aldi baterako kontratatzeko premiei erantzuteko eskura dauden tresnekin bat egiten du.

Prozeduraren xedea

Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak, lehenik eta behin, sartzeko deialdietan plazarik gabe gainditu dituztenekin eratzen dira. Bigarrenik, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak egiteko berariaz egindako deialdietan parte hartu duten pertsonekin. Eta, hirugarrenik, prozedura honen xede diren zerrenda irekietan inskribatutako pertsonekin.

Zerrenden kudeaketa

Zerrenda horiek Udalak onartutako “Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak kudeatzeko arauen” arabera kudeatuko dira.

Zerrenda irekietan izena ematen duten pertsonek curriculum bat aurkeztu beharko dute aurkeztu nahi dituzten merezimenduen zerrendarekin, eta horretarako eratutako Balorazio Epaimahaiak ordenatuko ditu puntuazioaren arabera, handienetik txikienera, lanposturako ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren.

Zerrenda irekietan sartzeko, interesdunek modu telematikoan aurkeztu beharko dute eskabidea, Atarrabiako Udalaren egoitza elektronikoaren bidez, https://sedeelectronica.villava.es/ helbidean, instantzia orokorraren bidez.

Eskabidearekin batera, parte hartzeko eskabidea eta aurkeztutako merezimenduen curriculuma aurkeztu beharko dituzte. Eskabidearekin batera, dagokion lanpostua betetzeko ezarritako baldintzen justifikazioa ere aurkeztu beharko dute.

Horretarako, eskabide-orria behar bezala beteta aurkeztu beharko dute, eranskin gisa erantsi den ereduaren arabera. Eskabidearekin batera, lehen aipatutako curriculuma eta gainerako agiriak aurkeztu beharko dituzte.

Izangaiek aurkeztutako merezimenduen balorazioa horretarako ezarritako epaimahaiak egingo du.

Epaimahai hori aldizka bilduko da eta, gutxienez, urtean bitan, eskatzaileek aurkeztutako eta agiri bidez justifikatutako merezimenduak baloratzeko. Eskabideak baloratu ondoren, epaimahaiak puntuazio handienetik txikienera ordenatuko ditu, eta lanpostua kontratatzeko izangaien zerrendan sartuko ditu, lortutako puntuazioaren arabera dagokien hurrenkeran.

Sartzeko azken deialdirako edo, hala badagokio, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak egiteko azken deialdirako onartutako baremo beraren arabera baloratuko dira merezimenduak.

Epaimahaiak eskatzaileei balorazioa egiteko behar duen informazio osagarria eskatu ahal izango die.

Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak interesatuek eta langileen ordezkariek kontsultatu ahal izango dituzte, eta informazio hori datu pertsonalak babesteko araudiaren arabera eskuratu ahal izateko kontsulta-sistemak ezarriko dira.

Aldi baterako langileak kontratatzeko irekitako zerrenden lehen irekiera Udalaren web-orriaren eta herritarrei informazioa emateko kanal orokorren bidez iragarriko da, bai eta enplegu-zerbitzuen eta lanbide-kualifikazioen prestakuntza-zentroen bidez ere. Zerrendak ireki ondoren, irekita egongo dira, eta interesa duten pertsona berriak edozein unetan sartu ahal izango dira.

Lanpostu bakoitzerako kontratazio-zerrenda irekiak sortzea tokiko gobernu-batzarrak onartuko du, eta lanpostu bakoitzerako honako hauek ezarri beharko dira:

  • Lanpostuaren izena
  • Betebeharrak
  • Hizkuntz perfila
  • Baloratuko diren merituak
  • Epaimahaiaren osaketa

 

NOTICIAS RELACIONADAS

Deja un comentarioThis site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Volver arriba