Udal Araudia

ARAU ERREGULATZAILEA

UDAL PLAN OROKORRA
ALDI BATERAKO KONTRATAZIORAKO IZANGAIEN ZERRENDAK KUDEATZEKO ARAUAK

 

ARAUAK

1. ARAUDIA – ETXEZ ETXEKO ARRETA ZERBITZUA (Tamaina 57kb)
3. ARAUDIA – AMALUR HAUR ESKOLETAN ASISTENTZIA ETA EGONALDI ZERBITZUAK EMATEA (Tamaina 11kb)
4. ARAUDIA – UDALAK ANTOLATUTAKO IKASTAROAK ETA JARDUERAK (Tamaina 19kb)
6. ARAUDIA – UDAL MATERIAL ETA ELEMENTUEN LAGAPENA (Tamaina 563kb)

 

PLANAK

DIRULAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA
DESGAITASUN ETA MENDEKOTASUN PLANA
UHOLDE KASUETARAKO UDALAREN JARDUKETA PLANA
IZOTZ ETA ELUR KASUETARAKO UDALAREN JARDUERA PLANA
HIRI MUGIKORTASUN IRAUNKORREKO PLANA
KIROL INSTALAZIOEN PLAN ZUZENTZAILEA

 

ORDENANTZA FISKALAK

0 ORDENANTZA – ORDENANTZA FISKAL OROKORRA (Tamaina 79kb)
1. ORDENANTZA – ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA (Tamaina 17kb)

2. ORDENANTZA – LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA (Tamaina 26kb)

* 2024. urteko hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergan aplikatu beharreko koefizienteak eta karga-tasak

3. ORDENANTZA – HUTSIK DAUDEN ETXEBIZITZEN GAINEKO ZERGA (Tamaina 17kb)
4. ORDENANTZA – KONTRIBUZIO BEREZIAK (Tamaina 30kb)
5. ORDENANTZA – DOKUMENTUEN BIDALKETA ETA TRATAMENDUA (Tamaina 17kb)
6. ORDENANTZA – AUTOTAXIA ETA GAINERAKO ALOKAIRUKO IBILGAILUAK (Tamaina 10kb)
7. ORDENANTZA – ZAINTZA BEREZIKO ZERBITZUAK EMATEA: GARRAIO HANDIEN ZIRKULAZIOA (Tamaina 8kb)
8. ORDENANTZA – LIZENTZIAK EMATEA ETA HIRIGINTZA JARDUKETAK EGITEA (Tamaina 21kb
9. ORDENANTZA – JARDUERA SAILKATU ETA KALTEGABEAK KONTROLATZEKO ETA ESTABLEZIMENDUA IREKITZEKO LIZENTZIAK EMATEA (Tamaina 15kb)
10. ORDENANTZA – 10. ORDENANTZETAN AURREIKUSITAKO IKUSKAPENAK – UDAL ORDENANTZA ETA ERABAKIETAN AURREIKUSITAKO IKUSKAPENAK (Tamaina 13kb)
11. ORDENANTZA – IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEKO ETA ZAINTZEKO ZERBITZUA (Tamaina 16kb)
12. ORDENANTZA – ORDEZKO EXEKUZIOAK ETA EXEKUZIO AGINDUAK (Tamaina 13kb)
13. ORDENANTZA – HILERRI ZERBITZUA EMATEA (Tamaina 17kb)
14. ORDENANTZA – EZKONTZA ZIBILAK EGITEA (Tamaina 8kb)
15. ORDENANTZA – ERABILERA PUBLIKOKO LURRETAN ZANGAK, KALIKATAK ETA KALAK IREKITZEA ETA BIDE PUBLIKOAN ZOLADURA EDO ESPALOIAK MUGITZEA (Tamaina 19kb)
16. ORDENANTZA – IBILGAILUAK ESPALOIETATIK SARTZEA ETA APARKATZEKO, IBILGAILUAK GELDITZEKO, EDOZEIN MOTATAKO SALGAIAK KARGATZEKO EDO DESKARGATZEKO ERRESERBAK EGITEA (Tamaina 20kb)
17. ORDENANTZA – TOKIKO JABARI PUBLIKOKO LURZORUAREN, HEGALKINAREN ETA LURPEAREN ERABILERA PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDUA (Tamaina 25 kb)
18. ORDENANTZA – HORNIDURA ZERBITZU PUBLIKOAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEK TOKIKO JABARI PUBLIKOKO HEGAL, LURZORU ETA LURPEAREN APROBETXAMENDU BEREZIAK (Tamaina 13kb)
19. ORDENANTZA – ENERGIA ELEKTRIKOA, GASA ETA URA GOI-GOIAN GARRAIATZEKO INSTALAZIOEN TOKIKO JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOA EDO APROBETXAMENDU BEREZIA (Tamaina 609kb)
20. ORDENANTZA – LURRALDE KONTRIBUZIOA (Tamaina 660kb)

 

ORDENANTZA ETA ERREGELAMENDU EZ-FISKALAK

ERAIKINGINTZA-ORDENANTZA (Tamaño 21 Kb)
ANIMALIAK EDUKITZEA ETA BABESTEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (Tamaño 21 Kb)
UDAL ORDENANTZA, GARAJEAK MANKOMUNATZEA ARAUTZEN DUENA (Tamaño 21 Kb)
UDAL ORDENANTZA, EREMU PUBLIKOAN TERRAZAK ETA BELADOREAK PARATZEA ARAUTZEN DUENA (Tamaño 51 Kb)
ORDENANTZA, BERROSTATATZEAK UKITUENDAKO ETXEBIZITZAK ESKURATZEKO LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUENA (Tamaño 42 Kb)
KOMUNIKAZIO BARNERATZAILEA ETA HIZKUNTZA EZ-SEXISTA ERABILTZEA ETA SUSTATZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (Tamaina 52 Kb)
ATARRABIAKO KULTUR ETXEAREN FUNTZIONAMENDUAREN ETA ERABILERAREN GAINEKO ERREGELAMENDUA (Tamaina 80 Kb)
EUSKARAREN ERABILERA ETA SUSTAPENA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (Tamaina 78 Kb)
ORDENANTZA, ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ARAUTZEN DUENA (Tamaina 171 Kb)
ERAKUNDEEN UDAL ERREGISTROAREN ERREGELAMENDUA (Tamaina 96kb)
PASABIDEAK ARAUTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA (Tamaina 63kb)
BALKOIAK ETA TERRAZAK IXTEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (Tamaina 35kb)
UDAL LOKALEN ERABILERA HERRITARREN ELKARTEEI LAGATZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (Tamaina 60kb)
UDAL KIROL INSTALAZIOETAKO ABONATUEN UDAL KONTSEILUA (Tamaina 70kb)
HERRITARREN PARTAIDETZAREN GAINEKO ERREGELAMENDUA (Tamaina 79kb)
ATARRABIAKO TRAFIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (Tamaina 147kb)
AISIALDIKO BILTOKIAK ARAUTZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA (Tamaina 72kb)
UDAL KIROL KONTSEILUAREN ARAUDIA (Tamaina 28kb)
OSTEGUNETAKO AZOKA TXIKIAREN SEDENTARIOA EZ DEN MERKATARITZAKO UDAL ORDENANTZA (Tamaina 107kb)
ANTENA PARABOLIKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (Tamaina 14kb)
BIDE PUBLIKOAREN ORDENANTZA (Tamaina 32kb)
HIRIKO KALEAK GARBITZEKO ORDENANTZA (Tamaina 46kb)
HERRITARRENTZAKO ARRETA BULEGOAREN FUNTZIONAMENDU ARAUDIA (Tamaina 46kb)
AUTOTAXIAREN HIRI ZERBITZU PUBLIKOAREN ERREGELAMENDUA (Tamaina 75 kb)

 

Volver arriba